Business Buyer Insights 2013

Hoe beslissen B2B-kopers over investeringen?

Business Buyer Insights 2013

Hoe beslissen B2B-kopers over investeringen?

In Nederland ontbrak het tot voor kort aan fundamenteel inzicht in het gedrag van business buyers. Jammer, want een succesvolle B2B-strategie staat of valt met de kwaliteit van de inzichten die men heeft over het gedrag van business buyers.

Om de drempel naar deze inzichten te verlagen heeft TNS NIPO met spotONvision de Business Buyer Insights ontwikkeld.

Business Buyer Insights brengt dat in kaart voor 18 verschillende categorieën producten en diensten die organisaties af kunnen nemen, van kantoorapparatuur tot accountancy diensten tot beveiliging.

Wil jij succesvoller worden in marketing en sales?

Download dan nu de Business Buyers Insights 2013 van TNS NIPO en spotONvision.

Wil je weten:

  • Hoe business buyers zich oriënteren?

  • Welke bronnen voor hen meer, dan wel minder waardevol zijn?

  • Wat de do's en don'ts zijn per fase van het koopproces?

Download het rapport