Onderzoeksrapport: Klantbeleving in B2B 2015

Een onderzoek naar customer centricity op de zakelijke markt

Onderzoeksrapport: Klantbeleving in B2B 2015

Een onderzoek naar customer centricity op de zakelijke markt

Over customer centricity in B2B is relatief weinig bekend, zeker in de Nederlandse markt. Publicaties en discussies over dit onderwerp beperken zich veelal tot consumentenmarkten. Weinig B2B-organisaties brengen de beleving van hun klanten in kaart, laat staan dat ze die kunnen vergelijken met de klantbeleving bij hun concurrenten. spotONvision en TNS NIPO hebben de handen ineengeslagen om in deze lacune te voorzien.

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke branches binnen B2B meer dan wel minder customer centric zijn?

  • Wat de voorspellende waarde is van NPS als het gaat om klantvoorkeur?

  • Wat het bereik is van contentmarketing binnen zakelijke kringen?

Download het onderzoek